Kommunikasjonsløsning
for omsorgstjenester

Sykehjem, omsorgsboliger, frivilligheten, hjemmesykepleien og rus & psykiatri

Kontakt oss

Kura brukes innen

Representert i 14 kommuner.

Brukes av 63 enheter...

...650 ansatte...

... og 2.200 registrerte brukere.

16.000 innlegg...

...og 25.000 bilder delt.